Dane FTP

Dane publicznego serwera plików FTP B52:

serwer/host: b52.com.pl
użytkownik/user: b52
hasło/password: ad78fasd

Uwaga! Po zalogowaniu się do FTP powyższymi danymi Twoje katalogi i pliki będą widoczne dla innych Klientów.

Jeśli chcesz, aby Twoje pliki pozostały niewidoczne dla innych użytkowników systemu, przyznamy Ci unikalne dane do logowania.