Jak przygotować grafikę

Do produkcji przyjmujemy z zasady wszystkie pliki zamknięte w Adobe Photoshop lub Illustrator.
W ostateczości dokonujemy również konwersji z plików otwartych, w tym plików Corel DRAW.
Przygotowując pliki prosimy pamiętać o następujących parametrach:

CMYK

…dla pewności odwzorowania kolorów, w szczególności przy logotypach. Dotyczy to również wszystkich obiektów zawartych w plikach wektorowych. RIP obsługuje 8-bitową wersję kolorystyki CMYK.

bez profili ICC/ICM

…ponieważ stosujemy profile dedykowane do konkretnych mediów.

czarny kompozytowy

Druk koloru złożonego jedynie z czarnego kanału nie daje w praktyce gwarancji odpowiedniego wysycenia czerni. Zalecamy stosowanie składu kompozytu zbliżonego do CMYK 30/30/30/100.


 

Uwagi do plików

JPG/JPEG:
Pliki JPEG należy przygotować z możliwie minimalną kompresją/maksymalnym rozmiarem, aby zminimalizować widoczność artefaktów stratnej kompresji.

TIF/TIFF:
Pliki TIFF nie mogą zawierać warstw. Dla zmiejszenia objętości pliku radzimy zastosować kompresję LZW.

wektorowych AI/PDF:
Pliki wektorowe nie mogą zawierać konturów (outline). Należy je zamienić na obiekty lub co najmniej uczynić je skalowalnymi. Wszystkie czcionki powinny zostać zamienione na krzywe. Format obrazu powinien być tożsamy z formatem grafiki.

wektorowych CDR:
Oprócz ogólnych wskazówek dotyczących przygotowania plików wektorowych, należy bezwzględnie pamiętać o przestrzeni CMYK oraz braku profili kolorystycznych. Z uwagi na stosowane w programach Corel algorytmy konwersji istnieje duże ryzyko zniekształcenia kolorów, dlatego stanowczo odradzamy przesyłania plików do druku w formacie CDR. Powyższe uwagi dotyczą także innych formatów plików eksportowanych z programów Corel.

 

Tabela rozdzielczości

Poniższa tabela przedstawia zalecane rozdzielczości grafiki rastrowej w punktach na cal (dpi). Założono skalę 1:1. Gdyby konieczne było wykonanie pliku w skali 1:10, rozdzielczość wzrośnie 10x.

 <1 m2    1-5 m2    6-10 m2    11-25 m2    26-50 m2    51-100 m2    101-250 m2    251-500 m2    >500 m2  
180 150 120 90 60 40 30 25 20

Uwaga: Rozdzielczość docelowa zależy od odległości, z jakiej obraz bedzie oglądany. Z tego powodu banner oglądany z daleka może być drukowany z mniej rozdzielczego pliku, natomiast niewielki plakat oglądany z bardzo bliska powinien zostać wykonany na podstawie pliku o podwyższonej rozdzielczości.
 

Spady w druku cyfrowym

Z uwagi na odmienną metodę obróbki wydruków wykonanych cyfrowo, prosimy o nie dodawanie spadów do grafiki.