Odpowiedzialność za środowisko

Technologia druku solventowego opiera się na użyciu farb z zawartością rozpuszczalników, dzięki czemu nadruk jest trwały mechanicznie oraz odporny na działanie promieni UV. Wydrukowany w ten sposób banner przetrwa w bardzo dobrym stanie kilka lat ekspozycji. Problem pojawia się wtedy, gdy ekspozycja się kończy, a banner trzeba utylizować…

B52 jest świadoma wpływu poligrafii na środowisko naturalne. Działając odpowiedzialnie, dokonaliśmy zmiany typu używanych tuszy. Od 2012 roku nie stosujemy w produkcji tuszy z zawartością agresywnego cykloheksanolu. Wierzymy, że dodatkowe nakłady związane z tą operacją będą procentowały w przyszłości.

Na zlecenie Klientów oferujemy także utylizację starych bannerów i siatek reklamowych. Usługa taka może obejmować także odbiór od Klienta.