Informacje prawne

Korzystanie z zasobów witryny internetowej www.b52.com.pl oznacza akceptację bez ograniczeń i zastrzeżeń poniższych warunków.

1. Wstęp

Niniejsza witryna internetowa stanowi własność oraz jest obsługiwana przez B52 Sp. z o.o.
Witryna została stworzona w celu dostarczenia użytkownikom internetu informacji na temat właściciela oraz jego działalności, włączając w to jego historię, produkcty i usługi, ich dostępność, a także działania promocyjne etc.

2. Informacje zawarte w witrynie a oferta

Niniejsza witryna internetowa zawiera informacje, które mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Oświadczeń znajdujących się na niniejszej witrynie nie należy traktować jako wiążących. Jakiekolwiek informacje zawarte w witrynie internetowej nie stanowią zatem oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Własność intelektualna

Wszelkie materiały znajdujące się w niniejszej witrynie internetowej stanowią własność intelektualną B52 Sp. z o.o.
Ich kopiowanie i wykorzystywanie w całości lub części, z wyjątkiem przeglądania zawartości witryny w trybie on-line, jest zabronione. Niezależnie od powyższego zastrzeżenia użytkownik może utworzyć wydruk papierowy całych stron witryny do użytku własnego.
B52 Sp. z o.o. może wyrazić pisemną zgodę na wykorzystanie materiałów zawartych w witrynie. Jakiekolwiek wykorzystanie materiałów należących do B52 Sp. z o.o. bez jej pisemnej zgody będzie ścigane w ramach obowiązującego prawa.

4. Zbieranie danych

B52 Sp. z o.o. respektuje prywatność każdej osoby odwiedzającej witrynę i nie będzie zbierać żadnych danych dotyczących tożsamości użytkownika, chyba że zostaną one podane dobrowolnie.
W przypadku udostępnienia przez użytkownika danych osobowych, zostaną one zachowane w celach marketingowych, na potrzeby badania rynku, śledzenia informacji o sprzedaży oraz w celu wykonania kontaktu. B52 Sp. z o.o. może ujawnić zgromadzone dane firmom powiązanym kapitałowo lub osobowo. Dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r., No 101 poz. 926) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144 poz. 1204).
B52 Sp. z o.o. zapewni użytkownikowi prawo wglądu i wnoszenia poprawek do jego danych osobowych. Jeżeli użytkownik przekazał swoje dane osobowe i chciałby je usunąć z bazy, winien się skontaktować z właścicielem witryny. B52 Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby usunąć dane użytkownika z bazy.